نمایش 1–36 از 38 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کابل کنترل شیلد 1.5×20 افشان

120,000 تومان
کابل 1.5×20 شیلد افشان از بیست رشته سیم به قطر 1.5 تشکیل شده است و دور این بیست رشته سیم یک شیلد مسی بافته شده است. شیلد مسی باعث مقاومت کابل در برابر کشیدگی و پاره گی احتمالی می شود.

کابل کنترل شیلد 1×20 افشان

85,000 تومان
کابل 1×20 کنترل شیلد از بیست رشته سیم افشان قطر یک تشکیل شده است و دارای شیلد تمام مس می باشد. این کابل در اصل کابل فرمان 20 رشته شیلد دار می باشد.

کابل کنترل شیلد 0.75×20 افشان

72,000 تومان
کابل کنترل شیلد 0.75×20 افشان یک کابل فرمان است که از بیست رشته سیم قطر 0.75 تشکیل شده است و دور این بیست رشته سیم شیلد مسی بافت شده است.

کابل کنترل شیلد 0.5×20 افشان

59,500 تومان
این کابل دارای بیست رشته سیم به قطر 0.5 می باشد.

کابل کنترل شیلد 1×16 افشان

69,000 تومان
این کابل دارای 16 رشته سیم به قطر یک می باشد و یکی از آن 16 رشته سیم ارت می باشد.

کابل کنترل شیلد 0.75×16 افشان

57,000 تومان
این کابل دارای 16 رشته سیم به قطر 0.75 می باشد.

کابل کنترل شیلد 0.5×16 افشان

48,500 تومان
روکش این کابل به رنگ طوسی می باشد و یکی از رشته سیم های این این کابل سیم ارت می باشد.

کابل کنترل شیلد 1.5×14 افشان

81,000 تومان
این کابل دارای 14 رشته سیم به قطر 1.5 می باشد و یکی از رشته سیم ها سیم ارت به رنگ زرد می باشد. روکش این کابل رنگ طوسی می باشد.

کابل کنترل شیلد 1×14 افشان

60,500 تومان
روکش این کابل به رنگ طوسی است و دارای 14 رشته سیم به قطر 1 میباشد.

کابل کنترل شیلد 0.75×14 افشان

50,500 تومان
کابل کنترل شیلد 0.75×14 روکشی طوسی رنگ دارد با 14 رشته سیم به قطر 0.75 و یکی از رشته سیم ها سیم ارت می باشد.

کابل کنترل شیلد 0.5×14 افشان

44,000 تومان
این کابل دارای روکش پی وی سی طوسی می باشد. از 14 رشته سیم به قطر 0.5 تشکیل شده است.  

کابل کنترل شیلد 1.5×10 افشان

58,000 تومان
این کابل از 10 رشته سیم مسی  به قطر 1.5 تشکیل شده است و دور آن 10 رشته سیم را شیلدی از جنس مس احاط کرده است. روکش این کابل طوسی رنگ است.

کابل کنترل شیلد 1×10 افشان

44,000 تومان
این از 10 رشته سیم مسی به قطر 1 تشکیل شده و دور آنرا شیلد مسی حاطه کرده است.

کابل کنترل شیلد 0.75×10 افشان

37,000 تومان
این کابل دارای 10 رشته سیم مسی به قطر 0.75 میباشد که دور آنرا شیلد مسی احاطه کرده است.

کابل کنترل شیلد 0.5×10 افشان

32,000 تومان
این کابل از 10 رشته سیم مسی به قطر 0.5 تشکیل شده و دور سیم ها را شیلدی مسی احاطه کرده است. یکی از 10 رشته سیم های مسی ، سیم ارت به رنگ زرد است.

کابل کنترل شیلد 1.5×8 افشان

48,000 تومان
این کابل دارای 8 رشته سیم مسی به قطر 1.5 میباشد و دور آنرا شیلدی مسی احاطه کرده است.

کابل کنترل شیلد 1×8 افشان

37,000 تومان
این کابل دارای 8 رشته سیم مسی به قطر 1 میباشد و شیلدی مسی سیم های مسی را احاطه کرده اند.

کابل کنترل شیلد 0.75×8 افشان

30,500 تومان
این کابل دارای 8 رشته سیم مسی به قطر 0.75 میباشد و شیلدی مسی دور آنها را احاطه کرده است.

کابل کنترل شیلد 0.5×8 افشان

26,500 تومان
این کابل به علت  داشتن شیلد مسی روکشی طوسی رنگ دارد و از 8 رشته سیم مسی به قطر 0.5 تشکیل شده است.

کابل کنترل شیلد 1.5×6 افشان

39,000 تومان
روکش این کابل به رنگ طوسی میباشد و از شش رشته سیم به قطر 1.5 تشکیل شده است و شیلد مسی دور سیم ها را احاطه کرده است.

کابل کنترل شیلد 1×6 افشان

29,500 تومان
این کابل دارای روکش طوسی و شش رشته برق قطر یک میباشد. یکی از رشته سیم ها سیم ارت میباشد. فروشگاه اوربیتال صنعت 33118688-021

کابل کنترل شیلد 0.75×6 افشان

25,000 تومان
این کابل دارای شیلد مسی و روکش طوسی می باشد. فروشگاه اوربیتال صنعت 33118688-021

کابل کنترل شیلد 0.5×6 افشان

22,000 تومان
این کابل دارای شیلد مسی و روکش طوسی و شش رشته سیم قطر 0.5 می باشد. یکی از رشته سیم ها سیم ارت می باشد. فروشگاه اوربیتال صنعت 33118688-021

کابل کنترل شیلد 1.5×5 افشان

31,000 تومان
این کابل دارای روکش طوسی و شیلد مسی میباشد. فروشگاه اوربیتال 33118688-021

کابل کنترل شیلد 1×5 افشان

24,000 تومان
این کابل دارای روکش طوسی و شیلد مسی می باشد.  

کابل کنترل شیلد 0.75×5 افشان

22,000 تومان
رنگ روکش این کابل طوسی و دارای شیلد مسی می باشد. فروشگاه اوربیتال 33118688-021

کابل کنترل شیلد 0.5×5 افشان

17,000 تومان
رنگ روکش این طوسی و دارای شیلد مسی می باشد و دارای 5 رشته سیم 0.5 که یکی از رشته سیم ها سیم ارت می باشد.فروشگاه اروربیتال صنعت 33118688-021

کابل کنترل شیلد 1.5×3 افشان

20,500 تومان
این کابل دارای روکش طوسی رنگ و شیلد مسی می باشد و از 3 رشته سیم به قطر 1.5 تشکیل شده است. فروشگاه اوربیتال صنعت 33118688-021

کابل کنترل شیلد 1×3 افشان

17,500 تومان
روکش این کابل به رنگ طوسی است و دارای شیلد مسی می باشد. فروشگاه اوربیتال صنعت 33118688-021

کابل کنترل شیلد 0.75×3 افشان

14,500 تومان
این دارای شیلد مسی و روکش طوسی رنگ می باشد. فروشگاه اوربیتال صنعت 33118688-021

کابل کنترل شیلد 0.5×3 افشان

11,500 تومان
این کابل دارای روکش طسی رنگ و شیلد مسی می باشد. فروشگاه اوربیتال صنعت 33118688-021

کابل کنترل شیلد 4×2 افشان

31,000 تومان
این کابل دارای روکش طوسی رنگ و شیلد مسی می باشد. فروشگاه اوربیتال صنعت 33118688-021

کابل کنترل شیلد 2.5×2 افشان

20,000 تومان
این کابل دارای شیلد مسی است و روکش این کابل طوسی رنگ می باشد. فروشگاه اوربیتال صنعت 33118688-021

کابل کنترل شیلد 1.5×2 افشان

14,000 تومان
این کابل دارای روکش پی وی سی طوسی و شیلد مسی میباشد. فروشگاه اوربیتال صنعت 33118688-021

کابل کنترل شیلد 1×2 افشان

11,500 تومان
این کابل دارای شیلد مسی و روکش طوسی رنگ می باشد فروشگاه اوربیتال صنعت 33118688-021